CÔNG NGHỆ LỌC

Công nghệ Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa Công nghệ Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa
Công trình vừa khánh thành tháng 4/2015. Mỗi ngày, hệ thống có thể lọc được 18.000 lít nước ngọt, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu trên đảo trong ngày. ...
Date:(10-03-2018 )

chi tiet Chi tiết

1 2