Chất lượng nước ở khu vực Hà Nội

Nước là yếu tố thứ hai quyết định sự sống chỉ sau không khí, con người không thể sống thiếu nước. Nhưng nước mà chúng ta uống hàng ngày có đảm bảo được là nước sạch không thì việc quan sát bằng mắt thường là chưa đủ, và không thể phát hiện được các chất kim loại nặng trong hàm lượng nước cho phép hay vượt mức, vì vậy chúng ta cần đem nguồn nước sinh hoạt nhà mình đi xét nghiệm tại các phòng phân tích để xét nghiệm.

Quy trình khảo sát:

» Các mẫu nước do khách hàng mang đến được xét nghiệm ngay trong ngày và lưu lại các kết quả phân tích.

» Các nguồn nước có kết quả lớn hơn quy chuẩn cho phép thì tiến hành khảo thêm các mẫu nước ở khu vực đó để có được đánh giá chính xác

» Thực hiện các cuộc khảo sát trực tiếp với các khu vực nhận được các phản ánh về chất lượng nguồn nước .

» Thu thập và thông tin từ từ mọi nguồn khác: Kết quả xét nghiệm  nước từ các viện kiểm nghiệm, kết quả xét nghiệm do khách hàng gửi tới có đóng dấu của viện, các nguồn tin từ báo trí, truyền thông…

» Khảo sát với các chỉ tiêu đặc trưng: Sắt, Mn, Asen, Amoni, Nitrit, Độ cứng.

Xây dựng bản đồ nước.

Tổng hợp các các số liệu có được để là cơ sở xây dựng nên bản đồ đánh giá chất lượng nước.

Với đặc điểm đặc trưng của nguồn nước từ các khu vực khác nhau, phòng chuyên gia nước dựng lên bản đồ nước với các chi tiêu: Amoni, Asen, Nitrit, Sắt, Mangan và Cứng và được chia làm 4 mức :rất cao, cao,trung bình và thấp.

Việc khảo sát và xây dựng bản đồ nước  ở Hà Nội  luôn được phòng chuyên gia duy trì liên tục do nguồn nước cũng luôn có sự thay đổi.

Cứ 6 tháng cần có một bản đồ nước mới, nó được tạo nên do sự bổ sung thêm các khu vực khác mà trước đây chưa khảo sát hoặc có sự chỉnh sửa khi chất lượng nước ở các khu vực có sự thay đổi.

Bản đồ nước do phòng chuyên gia nước sẽ luôn cập nhật thông tin mới nhật về chất lượng nguồn nước ở khu vực Hà Nội.

Việc khảo sát và xây dựng bản đồ nước ở Hà Nội sẽ giúp cho mọi người có thể biết được đặc điểm nguồn nước ở khu vực đang sinh sống từ đó có những giải pháp phù hợp để xử lý nguồn nước


Date: 18-11-2015
HomeTin liên quan


Khắc phục nguồn nước nhiễm amoni Khắc phục nguồn nước nhiễm amoni
Theo kết quả phân tích mẫu nước của trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội, trên 50% mẫu nước sinh hoạt lấy tại các Trạm cấp nước tập trung ở 12 huyện ngoại thành bị nhiễm amoni vượt tiêu chuẩn từ 3 – 5 lần, thậm chí có nơi vượt tiêu chuẩn đến 8 lần ...
Date:(18-11-2015 )

chi tiet Chi tiết